Producenci

Bestsellery

Sklep wędkarski w Warszawie


1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

                Sklep internetowy, działający pod adresem www.fishclub.pl, prowadzony jest przez firmę Fishclub z siedzibą w Warszawie, ul. Łukowska 30, 04-133 Warszawa telef. kontaktowy 22 6101490

2.       ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
                2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.fishclub.pl, służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych artykułów wędkarskich sprzedawanych również w sklepie stacjonarnym, za pośrednictwem sieci Internet. Sklep internetowy www.fishclub.pl, służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych artykułów wędkarskich, których dostępność w sklepie stacjonarnym jest ograniczona.
                2.2. Zakupy w sklepie internetowym www. fishclub.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.fishclub.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.
                2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
                2.4. Przyjęcie przez sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika firmy Fishclub.
                2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi sklepu internetowego www.fishclub.pl.
                2.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
                2.7. Sklep internetowy www.fishclub.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
                2.8. Firma Fishclub zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:
                a. transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym platnosci.pl (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki lub
                b. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub
                c. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
                2.9. Zamówienia w sklepie internetowym www.fishclub.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego Fishclub obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
                2.10. Ceny podawane w sklepie internetowym www.fishclub.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Fishclub zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.
                2.11. Firma Fishclub prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
                2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
                2.13. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez Fishclub treści o charakterze bezprawnym.
 
3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
                3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
                a. odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym na ul. Łukowskiej 30 
                b. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
                3.2. Fishclub będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.fishclub.pl z zastrzeżeniem pkt 2.7 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.
                3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
                3.3.1. sprawdzeniu przez firmę Fishclub kompletności wysłanych danych,
                3.3.2. skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.
                Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.
 
                3.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek firmy Fishclub wpłyną odpowiednie środki.
                3.5. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić firmę Fishclub telefonicznie kontaktując się z pracownikiem sklepu internetowego www.fishclub.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@fishclub.pl
                3.6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu dostawy określonego w pkt 3.1.a, płatności za zamówione towary może zostać dokonana wyłącznie w formie przedpłaty.
                3.7. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym Fishclub, jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia
                3.8. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.
                3.9. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.fishclub.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.
 
 
4. REKLAMACJE I GWARANCJE
                4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.
                4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu Fishclub widniejący na paragonie. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
                4.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
                4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
                4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
                4.6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
                4.7. Reklamacje wynikające z różnic kolorów i odcieni rzeczywistych w odniesieniu do zdjęć prezentowanych na stronie nie będą uwzględniane. Zdjęcia prezentowane w sklepie są poglądowe i kolory mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych.
 
5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
Firma Fishclub przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.
 
6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
                6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.
                6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania do sklepu z którego towar pochodzi (adres na paragonie). Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.
                6.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą rękojeść wędki) lub plomby zabezpieczające towar.
                6.4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez wykonanie przelewu przez firmę Fishclub na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.
 
7. OCHRONA DANYCH
                7.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Fishclub (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
                7.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
                7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – www.fishclub.pl
                7.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora sklep@fishclub.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Fishclub z siedzibą przy ul. Łukowska 30, 04-133 Warszawa.

Celem przetwarzania danych osobowych jest np. przesyłanie informacji o nowych usługach i promocjach fishclub.pl oraz pozostanie w kontakcie z osobami, które za pośrednictwem serwisu WWW nawiązały kontakt z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zapisanie się do bazy osób zainteresowanych usługami Administratora przez formularz w jednym z serwisów Administratora, lub podczas zakupu.

Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom lub do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności Administratora.

 

Administrator informuje, że masz prawo dostępu do danych osobowych, jak również masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego (informacje uzyskasz pod adresem biuro@fishclub.pl).

Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do korzystania z serwisu i otrzymywania informacji o nowych usługach i promocjach.

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO, a pozyskiwane są przy rejestracji konta lub zakupie.

Dane naszych użytkowników są odpowiednio zabezpieczone. W obrębie całego serwisu, zwłaszcza w miejscach wrażliwych, które zawierają formularze, stosujemy szyfrowanie SSL. Nie przetrzymujemy żadnych danych transakcyjnych (kart kredytowych, dane banku), a wszystkie hasła użytkowników są szyfrowane w bazie danych. Dbamy o to, aby nasi dostawcy (PayU, PayPal i inni) stosowali najwyższy poziom bezpieczeństwa danych klientów


 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
                8.1. Firma Fishclub zastrzega sobie prawo do:
                a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
                b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego www.fishclub.pl,
                c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego www.fishclub.pl,
                d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 
Fishclub
ul. Łukowska 30
04-133 Warszawa
tel: 22 610 14 90
 
                8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
                8.4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
                8.5. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@fishclub.pl
                8.6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.